Kontrola skarbowa w firmie zawsze wiąże się z mniejszym lub większym stresem dla przedsiębiorcy. Jeśli organ skarbowo– podatkowy wykryje jakieś nieprawidłowości, to trzeba liczyć się z problemami. Czasem wystarczy dokonanie korekty i kończy to zmartwienia. Oczywiście zdarzają się także poważniejsze kłopoty, które mogą wiązać się nawet z nałożeniem dotkliwej kary finansowej. Jeśli firma działa na arenie międzynarodowej, zawiera umowy z zagranicznymi kontrahentami, to może być od niej wymagane również sporządzenie przekładu dokumentacji na język polski. Pora odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest obowiązek tłumaczenia dokumentów?

Czy tłumaczenie dokumentów księgowych i podatkowych jest obowiązkowe?

Tłumaczenie dokumentów zagranicznych na język polski nie jest konieczne do czasu, aż osoba przeprowadzająca kontrolę skarbową lub podatkową nie nałoży takiego obowiązku na przedsiębiorcę. Umowy i faktury dotyczące zagranicznych kontrahentów można oczywiście przetłumaczyć samodzielnie. Pozwala to zaoszczędzić pieniądze. nawet jeśli wkradnie się jakiś mały błąd, to w przypadku dokumentacji służącej do celów własnych nie będzie miało to większego znaczenia. Szczególną ostrożność trzeba jednak zachować w momencie konieczności sporządzenia przekładu dla organu skarbowo – podatkowego. Nawet niepozorna nieścisłość może stać się źródłem poważnych problemów.

Nie ma miejsca na najmniejsze błędy. Należy wobec tego zlecić przetłumaczenie dokumentów zagranicznych doświadczonemu profesjonaliście. Można w tym celu udać się do sprawdzonego biura tłumaczeń. W niektórych przypadkach konieczny staje się nawet tłumacz przysięgły. Będzie to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Zaleca się wybrać osobę, która przynależy do polskiego towarzystwa tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych TEPIS. Można mieć pewność, że wszystko zostanie wykonane rzetelnie. Przy wyborze tłumacza przysięgłego powinno się mieć na uwadze jego doświadczenie i specjalizację. W przypadku dokumentu obfitującego fachową terminologię sporządzenie przekładu staje się bardziej skomplikowane. Zwiększa się również ryzyko popełnienia jakiegoś błędu.