Polski Ład, czyli nowa reforma podatkowa o której w ostatnim czasie mówi się bardzo dużo będzie niosła ze sobą wiele istotnych zmian. Przedsiębiorcy będą się starali zoptymalizować koszty prowadzenia swojego biznesu, co w efekcie doprowadzi do wzrostu kosztów związanych z prowadzeniem księgowości. Jak w efekcie nowych zmian podatkowych będzie wyglądał cennik usług księgowych we Wrocławiu?

Polski Ład – czy będzie podwyżka cen usług księgowych?

Nie ma wątpliwości co do tego, że ceny usług księgowych wzrosną w związku z Polskim Ładem. Nie wszyscy jednak stracą na wprowadzeniu nowych przepisów. Tą grupą, dla której zmiany będą korzystne są przede wszystkim pracownicy etatowi, którzy skorzystają na podniesieniu kwoty wolnej od podatku oraz zwiększeniu drugiego progu podatkowego. Z założenia twórców takie ulgi mają rekompensować podatnikom brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej.

Nowy kalendarz rozliczeń księgowych

Do licznych zmian wprowadzonych przez Polski Ład należy dołączyć również zmiany w harmonogramie rozliczeń usług podatkowych. Choć w teorii podatek dochodowy będzie mógł zostać rozliczony do 20. dnia każdego miesiąca, to jednak w myśl nowych zasad i przepisów wysokość dochodu powinna być znana jeszcze przed 10. dniem każdego miesiąca (dotyczy to przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie za siebie) lub maksymalnie do dnia 15. (dotyczy to przypadków, w których składki opłacane są za innych).
Nie zachowanie wyznaczonych przez Polski Ład terminów będzie się wiązało z brakiem możliwości opłacenia składki zdrowotnej, co w efekcie może okazać się dla przedsiębiorców niezwykle kłopotliwe, prowadząc do wielu trudnych do rozwiązania sytuacji. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że nowe przepisy wymają regularnego dostarczania informacji do ZUS o stosowanej formie opodatkowania.
Nowe zmiany mogą być poważną komplikacją nie tylko dla działalności przedsiębiorców, ale przede wszystkim biur rachunkowych, które bezwzględnie i pomimo wszystko będą się musiały dopasować do nowych zasad wprowadzonych w środowisko księgowości. Do tej pory zgodnie z ustawą VAT wszystkie faktury mogły być wystawiane do 15. dnia każdego miesiąca. Obecnie przepisy na to nie zezwalają, o czym niestety biura rachunkowe dowiedziały się zbyt późno. Takie zmiany będą wymagały nie tylko czeto całkowitego przeorganizowania prac biur rachunkowych, ale również dyscypliny od klientów korzystających z usług księgowych, którzy dla dobra obu stron będą musieli się dostosować do nowych terminów.